Risico Scheiden

Wat zijn de financiële risico’s van scheiden?

De financiële risico’s van scheiden zijn lang niet altijd duidelijk op het moment dat een scheiding eraan komt. Inzicht hierin en het waar mogelijk voorkomen van financiële risico’s geeft rust. Dit op zijn beurt voorkomt dat de scheiding nog lastiger wordt dan die vaak al is. Naast dat een scheiding op zichzelf kosten met zich meebrengt,  zullen er door de beëindiging van een gezamenlijk (financieel) huishouden verschillen in individuele bezittingen, schulden, inkomsten en kosten ontstaan.

Financiële risico’s waar rekening mee gehouden moet worden bij een scheiding:

  • Kosten of opbrengsten van het huis
  • Kosten van de kinderen
  • Verandering in belastingen
  • Schulden
  • Doorlopende verplichtingen

Kosten of opbrengsten van het huis

Bij een scheiding verandert de woonsituatie. Dit brengt een aantal financiële risico’s met zich mee:

  • Bij verkoop van een huis kan er een restschuld op de hypotheek ontstaan
  • De woninglasten worden hoger voor diegene die in het huis blijft wonen
  • Er zijn verhuiskosten en uitgaven voor nieuwe inrichting

Inzicht in de financiële gevolgen van deze veranderingen helpt hierbij.

Kosten van de kinderen

Bij een echtscheiding met kinderen hoort het in kaart brengen van de kosten voor de opvoeding. Het is wettelijk verplicht om een deel van het inkomen van beide ouders te reserveren voor de opvoeding van het kind.

Het risico bestaat dat de financiële situatie verslechterd van een kind. Om dit te voorkomen is er de kinderalimentatieplicht. Deze maandelijks verplichting kan een behoorlijke hap zijn uit het persoonlijke inkomen.

Verandering belastingen en toeslagen

Door een scheiding veranderen de belastingverplichtingen. Zo zijn jullie geen fiscaal partner meer van elkaar. Dit heeft consequenties voor de hoogte van te betalen belastingen en kan nadelig uitpakken. Let ook op toeslagen die toegekend worden en gebaseerd zijn op het gezamenlijk inkomen.

Schulden

Schulden die tijdens het huwelijk zijn aangegaan zullen normaal gesproken eerlijk verdeeld moeten worden. Verder kunnen er tijdens een scheiding schulden naar boven komen die voorheen niet bekend waren bij één van de partners. Als partner kan je hiervoor wel aansprakelijk gesteld worden. Dit ligt onder andere aan of er getrouwd is op huwelijkse voorwaarden.

Doorlopende abonnementen

Tot slot kunnen er ook nog gezamenlijke doorlopende abonnementen zijn waarvoor een regeling getroffen moet worden. Denk hierbij aan private-lease van een auto en abonnementen op tv en internet providers.

Hoe kan je de financiële risico’s van scheiden opvangen?

Voor het opvangen van de financiële risico’s van een scheiding is het belangrijk om een financieel overzicht te hebben. Een echtscheidingsadviseur kan hierin helpen alles helder te krijgen en zo de financiële situatie correct weergeven.

Op basis van dit overzicht worden die financiële risico’s bepaald en kunnen hier afspraken over gemaakt worden.

De gemaakte afspraken omtrent de financiën dienen duidelijk opgenomen te worden in het echtscheidingsconvenant. Dit convenant gaat naar de rechter en wordt als leidraad gebruikt ter afwikkeling van een scheiding.

Duidelijkheid en transparantie over wie wat toebedeeld krijgt is een pré voor een eerlijke en soepele scheiding. Bij conflicten over de waarde van bezittingen kan een echtscheidingsadviseur helpen.

Een rechter kan tijdens het scheidingsproces bepaalde zaken anders zien dan een scheidend echtpaar. Wees dus   zorgvuldig met de financiële splitsing. Reserveer geld voor directe afbetaling van schulden en toekomstige kosten zoals de  aanschaf van nieuwe goederen en huisvestingskosten.

Bereken voorafgaand aan de scheiding welke belastingen er extra geheven of afgetrokken gaan worden. Stel ook een wenselijk persoonlijk budget op en vergelijk dit met toekomstige inkomsten.

Een echtscheidingsadviseur helpt om de financiële risico’s van een scheiding in kaart te brengen en hier een eerlijke verdeling voor te maken tussen de scheidende partijen. Heb je hier interesse in? Maak dan eens vrijblijvend een afspraak met een van onze echtscheidingsadviseurs.