Ouderschapsplan bij scheiden

Wanneer is een ouderschapsplan noodzakelijk?

Een ouderschapsplan bij echtscheiding is in eerste instantie bedoeld om kinderen te beschermen. Daarnaast biedt een ouderschapsplan duidelijkheid voor alle betrokkenen. Het opstellen van een ouderschapsplan zorgt ervoor dat er voldoende tijd, aandacht en middelen beschikbaar zijn voor een goede opvoeding. Voorbeelden van ouderschapsplannen zijn online te vinden maar je kan er zelf ook één opstellen.

Het is niet altijd makkelijk samen met je (ex-)partner een ouderschapsplan op te stellen. Een echtscheidingsspecialist helpt om toch tot een realistisch ouderschapsplan te komen.

Is een ouderschapsplan verplicht?

Ja, een ouderschapsplan moet verplicht worden opgesteld. Dit is wettelijk verplicht voor samenwonende ouders (met gezamenlijk gezag), getrouwde ouders en geregistreerde partners. Het ouderschapsplan wordt uiteindelijk toegevoegd aan het echtscheidingsconvenant.

Ongehuwde stellen zonder partnerregistratie zijn overigens ook verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

In een ouderschapsplan worden de volgende zaken opgenomen:

  • Omgangsregeling of co-ouderschap
  • De kinderalimentatie
  • De manier van communiceren en beslissingen maken, denk hierbij bijvoorbeeld aan het behandelen bij ziekte of het uitzoeken van een school

Wat kan er in een ouderschapsplan staan, maar is niet verplicht?

Tijdens de opvoeding van een kind zijn er heel wat zaken waarover ouders verschillende ideeën hebben. Om hierover duidelijkheid te scheppen worden afspraken hierover in het ouderschapsplan gezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afspraken over voeding, sociale regels, uitzonderingen op bezoekregelingen en alles wat belangrijk wordt gevonden door beide partners.

Vooral voor jonge kinderen kan het verwarrend zijn als er bij twee ouders verschillende regels gelden. Informeer jezelf over welke scenario’s er zijn waarbij er onduidelijkheden kunnen optreden. Vraag eventueel advies aan gescheiden vrienden met kinderen of een echtscheidingsspecialist.

Wat gebeurt er als afspraken uit het ouderschapsplan niet na worden nagekomen?

Het niet nakomen van het ouderschapsplan door een van de ouders kan verschillende oorzaken hebben. Soms zijn gemaakte afspraken niet realistisch of mogelijk en moeten deze aangepast worden. Vaak zijn er ook problemen met de communicatie tussen ex-partners.

Ga in eerste instantie altijd met elkaar rond de tafel zitten en probeer het op te lossen zonder dat de kinderen er de dupe van worden. In het geval dat er onderling niet uitgekomen wordt kan een echtscheidingsspecialist ingehuurd worden of een advocaat.

Uiteindelijk kan via de rechtbank een van de ouders gedwongen worden om de afspraken alsnog na te komen. Eventueel op straffe van een boete of een dwangsom.

Helpt een rechtszaak niet en komt een ex-partner alsnog de afspraken niet na? Dan kan een rechter beslissen het co-ouderschap te beëindigen en eenhoofdig gezag toe te wijzen.

Kan een ouderschapsplan aangepast worden?

Een ouderschapsplan wordt opgesteld op een moment dat er vaak veel onduidelijkheden zijn over de toekomst van de partners en kinderen. Daarom kan het voorkomen dat het opgestelde plan niet meer bij de huidige situatie past.

Kleine veranderingen kunnen de ex-partners zelf op papier zetten, ondertekenen en toevoegen aan het  ouderschapsplan.

Grote wijzigingen zoals het veranderen van de kinderalimentatie of het wisselen van woonadres van het kind zullen altijd via officiële kanalen moeten gaan. Een advocaat of een echtscheidingsspecialist zorgt er dan voor dat de officiële stukken bij de rechtbank worden ingediend en toegevoegd.

Langdurige werkloosheid of ziekte kunnen ook redenen zijn om afspraken in het ouderschapsplan aan te passen.

Hoe lang is een ouderschapsplan geldig?

Wanneer een kind 18 jaar is geworden is hij of zij volledig beslissingsbevoegd en geldt het ouderschapsplan niet meer. Het kind bepaalt dan zelf hoe deze het contact wil onderhouden en waar hij of zij wil wonen. De kinderalimentatie loopt overigens wel door totdat een kind 21 jaar is. Deze verplichting kan vervallen als een kind in eigen onderhoud voorziet en ouder dan 18 jaar is.

Overlijdt uw ex-partner? Dan eindigt automatisch het gezamenlijk gezag. U oefent dan als ouder alleen het gezag uit. Overlijdt u zelf? Dan geldt dit uiteraard precies andersom.

Direct weten hoe wij jullie kunnen helpen bij het opstellen van een duidelijk ouderschapsplan?

Spreek nu direct met onze echtscheidingsspecialist Rob: 030–2271931.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *