Rechten en plichten bij een echtscheiding en verbreken geregistreerd partnerschap

Een echtscheiding en een geregistreerd partnerschap (GP) zijn wettelijke overeenkomsten waaraan bepaalde rechten en plichten zijn verbonden.

Er zijn veel misverstanden over de wettelijke plichten en rechten die mensen hebben bij een breuk van een huwelijks contract of verbreking van een GP. Deze wettelijke kaders worden nog belangrijker als een harmonieuze scheiding in een vechtscheiding verandert.

Verder zijn er wetsveranderingen, uitzonderingen op de wet en natuurlijk veranderingen van persoonlijke situaties die van invloed zijn op deze rechten en plichten.

In dit artikel staat een overzicht van deze wettelijke uitgangspunten. Goed om te weten is dat dit altijd uitgangspunten zijn. Jouw situatie kan anders zijn waardoor iets niet voor jou geldt. Daarom is het altijd verstandig om bijvoorbeeld met een echtscheidingsspecialist jouw situatie te bespreken.

Rechten en plichten tegenover je (ex)-partner

In eerste instantie heb je de plicht je toekomstige ex-partner op de hoogte te stellen van een officiële echtscheiding of verbreking geregistreerd partnerschap.

Accepteert deze dat niet en blokkeert hij of zij een echtscheidingsverzoek dan dien je dit te kennen te geven in een aangetekende brief via een deurwaarder. Pas daarna kan je een eenzijdige echtscheiding of verbreking GP aanvragen bij de rechtbank.

Je bent verplicht een echtscheiding via een rechtbank te regelen. Het verbreken van een GP kan via een notaris. Je bent niet verplicht dit samen te doen. Je bent wel verplicht de juiste gegevens te verstrekken en geen valse informatie te geven aan je toekomstige ex-partner.

Rechten en plichten van de kinderen

Kinderen zijn wettelijk beschermd tegen een aantal zaken zodat zij bepaalde zeggenschap, inspraak en rechten hebben. Bepaalde rechten vallen samen met de leeftijd van een kind.

Verder hanteert de rechtbank het uitgangspunt dat een kind er niet op achteruit mag gaan. op financieel gebied en op het gebied van basisbehoeftes.

Dit geldt op financieel gebied maar ook op het gebied van basisbehoeftes.

Wetten voor kinderen

De jeugdwet (Jeugdwet 2015) is ontworpen om ervoor te zorgen dat jeugdigen een bepaalde controle over hun leven behouden bij scheiding. Denk aan vrijheid in de omgang met vrienden, uitoefenen van bepaalde activiteiten of het dragen van bepaalde kleren.

Belangrijke punten uit de Jeugdwet zijn:

  • Recht op omgang, in deze wet staat beschreven dat een kind recht heeft op omgang met beide ouders ook al verbiedt één van de ouders dat
  • Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding beschrijft dat een kind recht heeft op duidelijke afspraken tussen de ouders over de opvoeding. Een aantal zaken zullen dus op papier gezet moeten worden, zodat de scheiding het leven van een kind zo min mogelijk ontregelt.
  • Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor minderjarige kinderen.

Het gaat er in de praktijk voor een rechter om dat de plichten ten opzichte van het kind worden nagekomen. Belangrijke punten hierin zijn goede huisvesting, voldoende tijd en aandacht, een veilige leefomgeving en financiële middelen voor de ontwikkeling van het kind.

Rechten en plichten met betrekking tot alimentaties

Kinderalimentatie

Kinderen kosten geld en ouders hebben de verplichting om allebei financieel bij te dragen aan de opvoeding van de kinderen. De niet verzorgende ouder is na een scheiding of einde GP verplicht de verzorgende ouder te compenseren in de vorm van kinderalimentatie.

Ook voor een scheiding met huwelijkse voorwaarden en ongetrouwde mensen is dit het geval.

Bij co-ouderschap worden vaak de kosten gedeeld en is er geen sprake van de plicht tot het betalen van kinderalimentatie. In de meeste gevallen wordt er hierbij gekozen voor een gezamenlijke kinderrekening waar beide ouders een bedrag op storten. Vooraf wordt er afgesproken hoeveel dat moet zijn en welke kosten er van deze rekening betaald worden.

Partneralimentatie

Partneralimentatie komt voort uit contractbreuk van het huwelijk of GP. Door in gemeenschap van goederen te trouwen of een GP aan te gaan met een ander wordt je financieel aan elkaar verbonden, dit heet lotsverbondenheid.

Na de scheiding wordt degene met het laagste inkomen mogelijk gecompenseerd door de ex-partner. Hier moet dan wel voldoende draagkracht voor zijn bij de ex-partner. Bij het berekenen van de partneralimentatie wordt ook rekening gehouden met de kosten van de kinderen.

Als je partneralimentatie ontvangt en je gaat opnieuw samenwonen dan vervalt het alimentatierecht. Als je partneralimentatie ontvangt en je gaat opnieuw samenwonen dan vervalt het afgesproken alimentatierecht. Er worden dan nieuwe berekeningen gemaakt.

Hebben jullie allebei na een huwelijk of GP voldoende inkomen? Dan geldt er geen partneralimentatie plicht. Partneralimentatie duurt in beginsel maximaal 12 jaar.

Kinderalimentatie wordt altijd vooropgesteld aan partneralimentatie en soms wordt de partneralimentatie bij de kinderalimentatie opgeteld. Vreemdgaan tijdens een huwelijk is geen reden voor het vervallen van de partneralimentatie. Geweld en extreem gedrag tegen je partner kan wel een reden zijn voor de rechter om de alimentatieplicht te laten vervallen.

Bij een huwelijk met huwelijkse voorwaarden wordt vaak vooraf besproken of er wel of geen partneralimentatie betaald dient te worden. Er kan in sommige gevallen alsnog een partneralimentatie geëist en toegewezen worden.

Alimentatie is overigens geen plicht. Je kunt ook besluiten geen alimentatie te willen afspreken. Hier moeten uiteraard beide partijen het dan wel over eens zijn.

Rechten en plichten met betrekking tot woning en hypotheek

Als een huis in gemeenschap van goederen is gekocht dan zijn jullie beiden eigenaar van het huis en ook verantwoordelijk voor een eventuele hypotheekschuld.

Jullie hebben dus de plicht om de hypotheek door te betalen of af te lossen. Meestal zal een partner de ander uitkopen, of het huis wordt verkocht. De overwaarde op het huis zijn jullie verplicht te delen. Een tekort tussen de hypotheek en de waarde zal samen betaald moeten worden.

Is een huis niet in gemeenschap van goederen gekocht dan zal de eigenaar de het eigendom behouden. De ander heeft wel recht op compensatie als er afgelost is op de hypotheek met gemeenschappelijk geld of deze aanzienlijke investeringen in het huis heeft gedaan.

Rechten en plichten met een huurhuis

Met een huurhuis in gemeenschap van goederen zullen jullie allebei de huur moeten opzeggen als jullie beiden de woning verlaten. Gaat een van jullie in het huis wonen dan zijn jullie verplicht de woning op één naam te zetten en dit te vermelden aan de verhuurder.

Zijn jullie niet in gemeenschap van goederen een huurhuis gaan huren dan zal degene die op het huurcontract staat de woning behouden. Staan jullie er allebei op dan moeten jullie onderling regelen wie er blijft wonen mits de verhuurder hiermee akkoord gaat.

Onenigheid over de woning

Mocht er onenigheid ontstaan over wie er in een koophuis of huurwoning blijft wonen dan kan dit aan een rechter voorgelegd worden. Deze houdt rekening met zaken als:

  • Waar gaan de kinderen wonen
  • Voor wie is het huis het meest praktisch
  • Zijn jullie allebei kapitaalkrachtig genoeg om in het huis te blijven wonen
  • Wie heeft de meeste binding met de locatie

Een gang naar de rechter wordt snel kostbaar. Mediation door een expert is daarom altijd aan te raden.

Rechten en plichten met betrekking tot boedelverdeling en schulden

Na een echtscheiding of het verbreken van een GP in gemeenschap van goederen ben je verplicht om de inboedel en schulden te verdelen. Persoonlijke bezittingen als kleding, sieraden en erfstukken zijn persoonsgebonden bezittingen en vallen hier over het algemeen niet onder. Ook kan het zijn dat iemand tijdens het huwelijk een schenking of erfenis heeft ontvangen die buiten de gemeenschap valt.

Het is verplicht om voor de rechter te laten zien dat jullie dit op een eerlijke manier hebben gedaan. Ook ben je verplicht om aan je (ex)-partner aan te geven welke bezittingen en schulden er zijn te verdelen.

Alle schulden, dus ook die van vóór het huwelijk zullen verdeeld moeten worden. De gezamenlijke rekening zal door tweeën gedeeld moeten worden. Jullie zijn niet verplicht alles met geld te verrekenen, je kan er ook voor kiezen de gemeenschappelijke goederen naar eigen invulling te delen.

Ben je niet in gemeenschap van goederen getrouwd of een partnerschap aangegaan dan zal ieder zijn of haar eigen spullen behouden. Gemeenschappelijk aangekochte goederen zullen natuurlijk wel verdeeld moeten worden.

Rechten en plichten met betrekking tot het eigen bedrijf

Als je een eigen bedrijf hebt en je bent getrouwd of je hebt een GP in gemeenschap van goederen dan ben je verplicht de helft van de waarde af te staan.

Dit zal echter wel op een redelijke manier moeten gebeuren en het voorbestaan van het bedrijf mag niet in gevaar komen. Je bent verplicht een externe boekhouder in te huren om tot een reële waarde te komen.

Je kan ook een huwelijk hebben met huwelijkse voorwaarden of een GP niet in gemeenschap van goederen.  Normaal gesproken heb je dan hierin opgenomen hoe de verdeling van een bedrijf zal plaatsvinden na de beëindiging hiervan.

Je hebt echter wel recht op een deel van een bedrijf als er gemeenschappelijk geld in is gestoken en als er onbetaald arbeid is geleverd.

Rechten en plichten met betrekking tot pensioen

Pensioen valt ook onder de gemeenschap van goederen. Afgezien van het basispensioen zal een ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen dus verdeeld moeten worden.

Volgens de wet verevening pensioenrechten heb je recht op de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioengelden. Dit wordt betaald door het pensioenfonds en hoeft niet goedgekeurd te worden door de rechter. Het pensioenfonds moet hier wel tijdig van op de hoogte gebracht worden.

Mocht je ex-partner in de toekomst komen te overlijden dan zal je recht hebben op het opgebouwde pensioen tijdens het huwelijk.

Je kunt er ook samen voor kiezen om allebei je eigen pensioen te houden. Of een andere verhouding dan 50%-50% af te spreken

Weten wat jouw rechten en plichten zijn?

Maak een vrijblijvende eerste afspraak met een financieel echtscheidingsadviseur. Met hem of haar kan je dan in kaart brengen wat jouw rechten en plichten en die van je ex-partner zijn bij echtscheiding of verbreken geregistreerd partnerschap.

Direct weten wat jouw rechten en plichten zijn?

Spreek nu direct met echtscheidingsspecialist Rob: 030–2271931.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *