uit elkaar met bedrijf

Uit elkaar met eigen bedrijf

Gaan jullie scheiden en heeft een van jullie een eigen bedrijf, of hebben jullie samen een bedrijf? Dan maakt dit de scheiding ingewikkelder. Zo heeft het invloed op de financiële kant van de scheiding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bepalen van de hoogte van de partner- en kinderalimentatie of de waardebepaling van het bedrijf. Ook kan er juridisch getouwtrek ontstaan over het eigendom of inbreng van ieder van de partners.

Uit elkaar met eigen bedrijf: juridische afhandeling

Als jullie uit elkaar gaan en een van jullie heeft een eigen bedrijf dan zal er veel afhangen van de vraag of er afspraken onderling zijn gemaakt in het geval jullie uit elkaar gaan. Bij een echtscheiding zijn dit de huwelijkse voorwaarden, bij uit elkaar gaan het samenlevingscontract.

Als deze er zijn en hierin is opgenomen dat het eigendom van het bedrijf aan een van jullie toekomt dan zal diegene ook eigenaar worden van het bedrijf. De partner heeft dan in principe geen recht op het eigendom van de onderneming.

Zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan heeft elk van de partners recht op 50% van het bedrijf. Vaak wordt in deze situatie een van de partners uitgekocht.

Zijn jullie beiden eigenaar? Ook dan zal vaak een van de partners worden uitgekocht. Samen het bedrijf runnen is in de praktijk meestal immers geen optie meer.

Hebben jullie allebei recht op de helft van het bedrijf en zouden jullie ook allebei graag het aandeel van de ander over willen nemen? Dan  kan het zomaar op een rechtszaak uitlopen. De rechter bepaalt dan wie het bedrijf uiteindelijk mag behouden. Bedenk wel dat de rechter voor de bepaling hiervan ook kijkt naar redelijkheid. Wie heeft in de praktijk het meeste tijd en energie gestoken in het bedrijf?

Onenigheid en rechtszaken kunnen tot hoge kosten leiden en kosten veel tijd. Dit kan het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen. Probeer er daarom samen goed uit te komen en schakel op tijd een mediator in.

Uit elkaar met eigen bedrijf: financiële afhandeling

Zoals aangegeven wordt vaak bij een eigen bedrijf een van de twee partners uitgekocht.

Voor de hoogte van dit bedrag vormen jaarrapporten de basis. Deze geven echter niet altijd het juiste beeld. In de praktijk wordt de fiscale winst immers zo laag mogelijk te houden. Maar fiscale winst is iets anders dan de commerciële winst. Het is daarom verstandig om een externe partij de waarde van het bedrijf objectief te laten vaststellen. Een expert met een gedegen financiële achtergrond, zoals een financieel echtscheidingsspecialist kan dit voor jullie doen.

Bij uitkoop wordt het voortbestaan van het bedrijf altijd vooropgesteld. Het uitkoopbedrag mag niet ten kosten gaan van het voortbestaan van het bedrijf. Ook voor diegene die uitgekocht wordt is overigens het voortbestaan vaak van belang. Met het inkomen uit het bedrijf kan de partner bijvoorbeeld de alimentaties betalen en voorzien in het eigen inkomen.

Goed om te weten is dat zonder huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract beide partijen ook in gelijke delen aansprakelijk zijn voor de schulden van het bedrijf.

Uit elkaar met eigen bedrijf: alimentatieberekeningen

Voor de bepaling van partner- en kinderalimentatie is het belangrijk een goed beeld te hebben van de werkelijke inkomsten. Immers, de hoogte van het inkomen bepaalt het te betalen of te ontvangen bedrag aan kinder- en of partneralimentatie.

Omdat het hier meestal gaat over een jarenlange betalingsverplichting, dus bij elkaar opgeteld om een flink bedrag, is het van groot belang om een zuivere berekening te maken. Zowel voor de alimentatieplichtige als voor de alimentatiegerechtigde is het belangrijk een goed beeld te hebben van de financiële situatie van het bedrijf.

Ondernemer en hulp nodig bij het goed regelen van de scheiding?

Wie heeft recht op de toedeling van jullie bedrijf?

Hoe bereken je de hoogte van het te betalen bedrag bij uitkoop? Hoe bereken je de realistische bedragen aan kinder- en partneralimentatie?

Wij  helpen je graag om dit voor elkaar te krijgen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over scheiden met een eigen bedrijf.

Direct weten wat de gevolgen zijn voor jullie en je bedrijf?

Spreek nu direct met echtscheidingsspecialist Rob: 030–2271931.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *