Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een bijdrage die je ontvangt of betaalt aan je ex-partner als één van jullie niet (volledig) in zijn eigen levensbehoefte kan voorzien. Levensbehoefte is hierbij een rekbaar begrip. De wet bepaalt namelijk of deze behoefte er is en zo ja, bij wie en hoe groot deze is. Daarnaast staat er in de wet ook een maximum vermeld, de zogeheten draagkracht.

Waarop is de partneralimentatie gebaseerd?

De hoogte van de partneralimentatie wordt gekoppeld aan de welstand en het uitgavepatroon in het/de laatste jaar(en) van het huwelijk. De gezamenlijke inkomsten tijdens het huwelijk ten opzichte van de individuele inkomsten zijn de maatstaf voor het berekenen van de partneralimentatie. Als richtlijn gebruikt de rechter vaak het laatste model van de werkgroep Trema, de zogeheten tremanormen.

Hoe werkt het in de praktijk?

Een écht eenvoudige uitleg bestaat eigenlijk niet. Toch komt het er simpel gesteld op neer dat de beide inkomens van de ex-partners bij elkaar worden opgeteld en gedeeld door twee om de inkomensbehoefte per individu vast te stellen. Je ex-partner is verplicht het inkomen volledig aan te vullen tot aan de inkomensbehoefte indien zijn of haar draagkracht voldoende is om zelf ook boven zijn of haar inkomensbehoefte te blijven. Als je allebei boven de inkomensbehoefte zit wordt er geen partneralimentatie betaald. Zitten jullie allebei onder de norm dan wordt meestal het verschil onderling verrekend.

Complexiteit van partneralimentatie

Als een ex-partner na scheiding er bewust voor kiest minder inkomsten te hebben, door bijvoorbeeld minder te gaan werken, dan zal een rechter hier rekening mee houden. De hoogte van de partneralimentatie kan ten alle tijden veranderen door gewijzigde omstandigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een erfenis, ziekte of verlies van een baan. 

Er zijn ook voorbeelden waarbij de inkomsten(behoeftes) lastig zijn vast te stellen. Denk hierbij aan het hebben van een eigen bedrijf, een werkgever die huisvestingskosten betaalt of gezamenlijk gebruik van een leaseauto. Prudentio kan helpen om de juiste argumenten en documentatie op te stellen om te beargumenteren hoeveel partneralimentatie er betaald of ontvangen moet worden.

Het berekenen van de partneralimentatie bij Prudentio

Bij Prudentio laten we onze klanten altijd eerst zien wat zij (ongeveer) wettelijk aan alimentatie zouden moeten betalen of kunnen ontvangen. Daarna kijken we naar de individuele wensen en doelstellingen. Want, met een hoog bedrag aan alimentatie mist de ontvanger soms ook allerlei toeslagen en heffingskortingen. En waar mogelijk wil je toeslagen zoveel mogelijk behouden! Ook voor de woning is de alimentatie van belang. Mogelijk kan de ander net niet de woning overnemen omdat de te betalen alimentatie van het inkomen af wordt gehaald om een maximale hypotheek te berekenen.

Alimentatie vloeit dus voort uit wetgeving. Als we de wet volgen lijkt het eenvoudig. Bezien we de praktijk, dan is hulp zeer zinvol. Er is veel ruimte voor maatwerk. Wat wij dus doen is de wensen en doelstellingen van beide partners vooropstellen. Omdat wij vinden dat er bij advies over scheidingen en de financiële aspecten daarvan (waaronder de partneralimentatie) gekeken moet worden naar de kansen en doelstellingen van onze klanten. Om daarna, rekening houdend met de juridische, fiscale, financiële en emotionele aspecten een helder inzicht in de keuzemogelijkheden te kunnen bieden aan onze klanten.

Kosten beperken

In plaats van partneralimentatie te ontvangen kan er ook gekozen worden om hier van af te zien. Vaak doet men dit als de alimentatieplichtige bepaalde gezamenlijke schulden op zich neemt of gezamenlijke bezittingen aan de alimentatie-gerechtigde overdraagt. Hierdoor kan een dure rechtsgang beperkt worden. Er kan hier later echter nog wel op terugkomen worden. Een ex-partner kan dan alsnog alimentatie eisen.

Goed om te weten is dat partenalimentatie in tegenstelling tot kinderalimentatie wel fiscaal aftrekbaar is. Een echtscheidingsspecialist kan hierin helpen om tot de meest voordelige regeling te komen.

Duur van de partneralimentatie

De wettelijke verplichting tot het betalen van partneralimentatie duurt (standaard) maximaal 12 jaar. Indien een huwelijk korter dan vijf jaar was en er geen kinderen uit het huwelijk geboren zijn, dan duurt de verplichte partneralimentatie net zolang als dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft geduurd  De verplichting tot het betalen van partneralimentatie vervalt onherroepelijk als de alimentatiebehoeftige opnieuw met iemand anders samen gaat leven.

Hulp nodig van een expert in partneralimentatie?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende eerste afspraak waarin we uw situatie bespreken en uw vragen aangaande partneralimentatie en eventuele andere aandachtspunten te beantwoorden.

Direct weten hoe de partneralimentatie in jullie geval wordt berekend?

Spreek nu direct met echtscheidingsspecialist Rob: 030–2271931.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *